ASTEX Tynk maszynowy cementowo-wapienny szary 25kg

Tynk cementowo-wapienny TMC-1 przeznaczony jest do maszynowego lub ręcznego wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

  • Dostępny w kolorze szarym
  • Łatwy w obróbce
  • Drobnoziarnisty
  • Paroprzepuszczalny
  • Wysoce plastyczny

Informacje dodatkowe

  • Zużycie średnio zużywa się 1,25 kg/m² na 1 mm grubości zaprawy. Grubość warstwy od 5-15 mm.W praktyce zużycie zależne jest od stopnia równości podłoża. Proporcja mieszanki z wodą to około 5-5,5l wody na 25 kg suchej mieszanki.
  • Grubość warstwy od 5-15 mm
  • Okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji
  • Ilość w opakowaniu 25 kg

ZASTOSOWANIE

Tynk cementowo-wapienny jest przeznaczony do maszynowego lub ręcznego wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Ma zastosowanie w budownictwie mało i wielometrażowym, zarówno do nowopowstających budynków, jak i tych remontowanych (pomieszczenia mieszkalne, piwnice garaże, hale itp.). Tynk cementowo-wapienny przeznaczony jest m.in. do podłoży mineralnych: betonowych, ceramicznych, na bloczki betonowe, pustaki, cegły, na podłoża wapienno-piaskowe, płyty wiórowo-cementowe itp. Jest stosowany również jako podkład pod tynki szlachetne. Nadaje się do nakładania jedno lub wielowarstwowego.

WŁAŚCIWOŚCI

Tynk cementowo-wapienny jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości, opartej na bazie szarego lub białego cementu, specjalnie dobranych kruszyw i dodatków modyfikujących. Odznacza się dobrą plastycznością oraz przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych, co czyni ją wyrobem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu i łatwym w obróbce. O bardzo wysokiej przyczepności do podłoża. Specjalna modyfikacja chemiczna eliminuje efekt osuwania się świeżo naniesionej warstwy. Zaprawa cementowo-wapienna jest produktem mrozo i wodoodpornym. Pełną wytrzymałość uzyskuje po 28 dniach od momentu zakończenia aplikacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, wysezonowane, stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność masy tynkarskiej (kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując emulsję gruntującą UNI-ASTEX. W przypadku konieczności wykonania warstwy tynku na stałych podłożach o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na nałożeniu warstwy kontrolnej i sprawdzeniu połączenia po min 48 godzinach. Aby uniknąć powstawaniu pęknięć w miejscach typowych (łącznia konstrukcyjne, dwa lub wiele różnych podłoży w płaszczyźnie i w narożnikach w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi) należy zastosować siatkę podtynkową lub inne materiały (dylatacyjne) przewidziane do tego typu połączeń. Należy wykonać tzw. szpryc cementowy (grubość powinna wynosić nie mniej niż 2 mm). Przygotowanie podłoża można wykonać za pomocą np. profili wyrównujących, narożnych, które odpowiednio wcześniej należy przykleić bądź przymocować do podłoża, tak aby przy nakładaniu właściwej warstwy tynku profile były stabilne i nie przemieszczały się.

Przy temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 65%, tynk można poddać dalszej obróbce, przyjmując jeden dzień na każdy 0,5 cm grubości przy 100% pokryciu powierzchni. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza lub niskiej temperatury czas wysychania może ulec zmianie.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaprawę tynkarską nakłada się po wcześniejszym przygotowaniu podłoża (na wysezonowany wcześniej tynk cementowo-wapienny SZPRYC min. 3-5 dni od zakończenia nakładania). Zaprawę należy nanieść za pomocą agregatu do tynków maszynowych lub ręcznie za pomocą kielni. Prace zaczynamy od powierzchni poziomych (sufitów), następnie płaszczyzny pionowe. Masę należy nakładać równomiernie poziomymi pasami zaczynając od dołu i kierując się ku górze powierzchni. Niedopuszczalne jest jednorazowo nakładanie zbyt grubej warstwy przekraczające standardowe wartości w budownictwie. Jeśli zachodzi konieczność nałożenia grubszej warstwy prace należy podzielić na 2-3 etapy z odpowiednimi odstępami czasu (przy zachowaniu warunków pogodowych i otoczenia podanych na opakowaniu, czas ten wynosi 3-4 godzin). Jednorazowe nałożenie warstwy tynku powyżej 2 cm spowoduje popękanie tynku na powierzchni. Po nałożeniu zaprawy należy przystąpić do wstępnego równania powierzchni poprzez zebranie nadmiaru tynku za pomocą łat budowlanych. Wynikłe ubytki uzupełnić nadmiarem masy zebranej przy wyrównywaniu, bądź nałożyć świeży materiał i ponownie wygładzać, aż do uzyskania jednolitej powierzchni. W zależności od oczekiwanego efektu wykończenia i dalszego przeznaczenia powierzchni (kategoria tynku) należy ją wygładzić (np. pod kolejne warstwy farby lub gładzi) za pomocą pacy styropianowej lub filcowej. Jeśli narzucany tynk ma stanowić podłoże pod ceramikę albo elementy wykończeniowe, tynk należy pozostawić chropowaty (nie wygładzony). Czas obróbki, a także wysychania uzależniony jest od parametrów podłoża i otoczenia. Nakładanie kolejnych warstw tynku cementowo-wapiennego powinno odbywać się po wstępnym związaniu poprzedniej warstwy tynku. Podczas wysychania tynków wewnątrz pomieszczenia należy bezwzględnie zapewnić dobrą wentylację. Przy tynkach wykonywanych na zewnątrz należy chronić nałożoną warstwę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (zbyt szybkie wysychanie, które może doprowadzić do spękania tynku), a także chronić powierzchnię przed bezpośrednim działaniem deszczu. Temperatura powietrza i podłoża musi być dodatnia. Przed rozpoczęciem kolejnych prac należy upewnić się że powierzchnia tynku jest wystarczająco sucha. Oprócz podanych zaleceń prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby przyczepności.

NARZĘDZIA

Agregat do nakładania tynków maszynowych z pistoletem, wiertarka z mieszadłem, mieszadło, betoniarka, kielnia, paca styropianowa, paca filcowa, łaty wyrównujące, zacieraczki. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

CZAS WYSYCHANIA

Przy temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 65%, tynk można poddać dalszej obróbce, przyjmując jeden dzień na każdy 0,5 cm grubości przy 100% pokryciu powierzchni. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza lub niskiej temperatury czas wysychania może ulec zmianie.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5°C do +25°C Temperatura podłoża od +5°C do +25°C Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5°C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0°C.