SUPER WERNER podkład, Typ T

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

Informacje dodatkowe

Producent

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
warstwa podkładowa w wielowarstwowych systemach wodochronnych oraz izolacja przeciwwodna w konstrukcjach ścian lub na lub pod podłogami lub płytami posadowionymi w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą, wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodzące z gruntu do wnętrza lub jednej części konstrukcji do innej. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne. W przypadku stosowania wyrobu na budynkach, których dotyczą wymagania klas odporności pożarowej, element budynku w którym zastosowano wyrób powinien spełniać wymagania w zakresie klas odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.