Płytki to elementy murowe do stosowania przy zabudowie wnętrz.

Informacje dodatkowe

Płytki to elementy murowe do stosowania przy zabudowie wnętrz. Najczęściej służą, jako elementy do wykonywania zabudowy przepierzeń, brodzików, wanien i szafek. Dzięki temu, że beton komórkowy jest materiałem jednorodnym, to można też je stosować wmurowując „na płasko” (układając na boku) w ścianach nośnych (jeśli wysokość ściany nie jest wielokrotnością 24cm).

Płytki są profilowane na zamek. Przy murowaniu ich należy wypełnić spoiny poziome i pionowe zaprawą.

Łatwym sposobem wykonania wszelkiego rodzaju trwałych zabudów jest połączenie płytek na klej poliuretanowy SOLBET Smart.