Beton Komórkowy – Gazobeton – Solbet

Bloczek komórkowy Solbet, produkowany z najwięszką starannością przeznaczony do budowania ścian na cienką spoinę.

Informacje dodatkowe

Producent

Wymiary

, ,

Klasa gęstości

400, 500, 600, 700

Bloczki z betonu komórkowego to szeroka gama produktów przeznaczonych do wykonywania różnego rodzaju ścian w dowolnych budynkach. Rozróżnia się je pod względem gęstości, profilowania, wymiarów. Za bloczki uważa się elementy murowe o szerokości 10cm i szersze.

WERSJA „P+W” Z UCHWYTEM – NAZWA HANDLOWA OPTIMAL PLUS (BLOCZEK PROFILOWANY NA PIÓRA I WPUSTY ORAZ UCHWYTY MONTAŻOWE) (OZNACZONY „PWU”)

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Bez wypełniania spoin pionowych
 • W przypadku gdy nie ma połączenia na pióra i wpusty (np. bloczki docięte, lub bloczki w narożach) należy wypełnić zaprawą spoinę pionową
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia

WERSJA „W” Z UCHWYTEM (BLOCZEK PROFILOWANY NA WPUSTY Z UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI) (OZNACZONY „WU”)

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełnić spoiny pionowe (wpustu się nie wypełnia)
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia

WERSJA BEZ PROFILOWANIA Z UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI (OZNACZONY „NU”)

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełnić spoiny pionowe
 • Uchwytu montażowego się nie wypełnia

WERSJA BEZ PROFILOWANIA BEZ UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH (OZNACZONE „N”)

 • Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełnić spoiny pionowe

WERSJA „Z” (BLOCZEK PROFILOWANY NA ZAMEK) (OZNACZONY „Z”)

 • Do wykonywania przy zastosowaniu kleju SOLBET Smart, zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
 • Należy wypełniać spoiny poziome
 • Należy wypełniać spoiny pionowe
Gęstość brutto [kg/m3] Nazwa Wymiar [mm] Typ bloczka Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] Współczynnik obliczeniowy przewodzenia ciepła [W/mK] Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]
szerokość długość / wysokość SS Solec Kujawski SP Podnieśno SS Solec Kujawski SP Podnieśno
400 Solbet Ideal 240 240 / 590 PWU 2 0,10 0,23
400 Solbet Optimal Plus 240 240 / 590 PWU 2 0,11 0,43
Solbet Optimal Plus 360 0,29
Solbet Optimal Plus 420 0,25
500 Solbet Optimal 120 240 / 590 Z N 2,5 0,14 0,98
Solbet Optimal 180 PW N 0,69
Solbet Optimal 240 WU NU 0,53
Solbet Optimal 300 WU NU 0,44
Solbet Optimal 360 WU NU 0,37
Solbet Optimal Plus 240 PWU 0,53
Solbet Optimal Plus 300 0,44
Solbet Optimal Plus 360 0,37
600 Solbet Optimal 100 240 / 590 Z N 3 0,17 1,32
Solbet Optimal 120 Z N 1,15
Solbet Optimal 180 PW N 0,82
Solbet Optimal 240 WU NU 0,64
Solbet Optimal 300 WU NU 0,52
Solbet Optimal 360 WU NU 0,44
Solbet Optimal Plus 240 PWU PWU 0,64
Solbet Optimal Plus 4 240 PWU PWU 4 3 0,64
Solbet Optimal Plus 300 PWU PWU 3 0,52
Solbet Optimal Plus 360 PWU PWU 0,44
700 Solbet Optimal 120 240 / 590 WU 4 0,19 1,25
Solbet Optimal 240 WU 4 0,70